Jadrolinija – prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Jadrolinija je osnovana 20. siječnja 1947. godine u Rijeci, kao nasljednica Jadranske plovidbe d.d., dijela Dubrovačke plovidbe i ostatka Zetske plovidbe. Od osnutka pa do danas njezin glavni zadatak je povezivanje otoka s kopnom na hrvatskoj strani Jadrana kroz održivo poslovanje s ciljem osiguravanja povezanosti hrvatskih otoka i obale na korist otočnog stanovništva i turizma Republike Hrvatske. Za otočane to znači bolje i sigurnije putovanje tijekom cijele godine. Upravo zbog sigurnijeg i putovanja tijekom cijele godine Vlada RH trebala bi promijeniti tri članka novog Zakona o prijevozu u linijskom obalnom prometu, jer mogu dovesti do saturacije Jadrolinije, kao najvažnijeg pomorskog subjekta u Republici Hrvatskoj.

 Jadrolinija je 2015. godine flotom od 49 brodova prevezla 10 878 858 putnika i 2 691 090 vozila, što čini 58.187,5 putovanja odnosno prijeđeno je 1.051.116 milja, te je utrošeno 41.811.060 litara goriva.

Upravo gorivo čini gotovo 15% ukupnih troškova Jadrolinije ili 143 milijuna kuna. Analizirajući cijenu nafte na svjetskom tržištu koja je od početka godine narasla sa 28 $ na 44 $, prvi je udar Vlade RH na financijsku likvidnost i održavanje istog standarda koncesioniranih linija smanjivanje subvencija sa 321.351.535 kuna na 270.000.000 kuna. Drugi udar može biti prijedlog izmjena Zakona o prijevozu u linijskom prometu, ako se ne promijene tri članka. To su :

  1. Članak 17., gdje bi trebalo precizirati dokumentaciju i izbjeći situacije da na natječaju za određenu liniju sudjeluje tvrtka koja uopće nema brod, već samo predugovor ili ugovor o kupnji (koji se može i ne mora realizirati). Nadalje, pregled kapaciteta i tehničkih uvjeta pojedinog broda važan je zbog sigurnosnih razloga i zbog zaštite od mogućih špekulativnih postupanja.
  2. Članak 25., gdje treba utvrditi egzaktne pokazatelje, 50% relacija unutar linije i 30% na šestomjesečnoj razini stvarnih potreba za povećanjem prijevoznih kapaciteta. Na taj način sprečava se donošenje diskrecijskih odluka agencije, bez ikakvih parametara i studija opravdanosti. Na taj način onemogućava se siva zona.
  3. Članak 37, gdje se mora precizno definirati mogućnost javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge i onemogućiti nelojalna konkurencija brodarima koji pružaju javnu uslugu.

Klub zastupnika SDP podnijet će upravo ta tri amandmana vodeći brigu o opstojnosti Jadrolinije, koja je prošlih godina napravila nekoliko revolucionarnih iskoraka. Osim što je društvo prema revidiranim podacima u 2015. godini povećalo dobit prije oporezivanja na 10.864.330,81 kuna, meni posebno dragi projekti koji su realizirani u prošle dvije godine su:

  1.  izgradnja četiri nova broda u hrvatskim brodogradilištima
  2. e-Jadrolinija u sklopu kojeg je omogućena prodaja karata za sve linije putem službene internetske stranice i otvaranje prepaid računa odnosno korištenje Jadrolinija2Go kartice.