Croatia Airlines od 2012. do 2015. i Croatia Airlines 2016. godine…

Croatia Airlines od 2012. do 2015. i Croatia Airlines 2016. godine
– tužna priča o prodaji “Grandfatherrights“ ili priča o izgubljenom vremenu

 

U mandatu od 2012. do 2015. godine proveden je postupak restrukturiranja u skladu s Odlukom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 27. 6. 2013. – restrukturiranje je bilo nužno zbog državne potpore koju je CTN primala u ranijem razdoblju. Na restrukturiranje i pitanje državne potpore CTN primijenjena su u cijelosti sva europska pravila; za razliku od drugih državnih poduzeća.  Napomenuo bih da je ukupan dug poduzeća krajem 2011. godine iznosio 1.064 milijuna kuna, da je CA imala velike probleme s likvidnošću i veće kratkoročne obveze u odnosu na kratkoročnu imovinu.

 

Za nastavak poslovanja, CA je trebala učiniti sljedeće promjene:

 1. Promijeniti poslovni model mrežnog prijevoznika kroz strateško i tržišno repozicioniranje
 2. Racionalizirati poslovanje: smanjiti troškove, povećati produktivnost
 3. Vlasnik je trebao dokapitalizirati tvrtku
 4. Pripremiti se za prodaju/dokapitalizaciju

 

Proces izrade programa činila su tri scenarija. Zbog pravila tržišnog nadmetanja izabran je bazni scenarij, koji je predvidio da do 2017. godine ukupan financijski efekt plana bude 280 milijuna kuna kroz smanjivanje operativnih rashoda, da država izvrši dokapitalizaciju u iznosu od 862 milijuna kuna u 2012. godini i 150 milijuna kuna u 2013. godini; da se otkupe povlaštene dionice nakon procjene vrijednosti i izvrši reprogram obveza prema bankama.

CA je sukladno pravilima tržišnog nadmetanja i primljenoj potpori morala ukinuti 10% kapaciteta, imati 40% vlastite kontribucije i smanjiti broj zaposlenika.

 

OSTVARENO

 • Izvršena dokapitalizacija od strane Ministarstva financija
 • Ukinute povlaštene dionice (4 skupine) – te dionice RH je stekla dijelom kupnjom, dijelom prijebojem, dijelom u postupku predstečajne nagodbe; RH sada drži više od 97% dionica
 • Smanjenje broja članova NO s 13 na 5
 • Ukidanje privilegija članova Nadzornog odbora na povlaštene avionske karte koje su organizacijski, poslovni i financijski teret društva
 • Smanjenje broja zaposlenih s 1.095 (31.12.2012) na 900 (31.12.2015)
 • Promjena ugovora o kupnji Airbusa od 2008. – izvorno iznimno nepovoljan ugovor za CA po pitanju cijene, načina plaćanja i rokova isporuke je izmijenjen tako da je izmijenjen tip zrakoplova i prolongirana isporuka za 2021. (2 zrakoplova A320 NEO) i 2022. (2 zrakoplova A320 NEO); uštede u odnosu na PDP (PredeliveryPayments – avans) koji je smanjen s 19% na 16%; postignuti popusti i koncesije daleko povoljniji za CA nego što je to bilo ugovoreno 2008. godine, što rezultira time da će se u trenutku isporuke platiti gotovo isti iznos kao da je došlo do realizacije prvotne narudžbe (premda je sada riječ o tehnološki naprednijim zrakoplovima većeg kapaciteta)
 • Novi kolektivni ugovor na snazi do 31.12.2016.
  • Omogućeno je efikasnije poslovanje i značajne uštede za društvo, čime nisu ugrožena temeljna radnička prava niti dovedeno u pitanje sigurnost obavljanja djelatnosti
 • Premda CA nije obveznik javne nabave, internom je odlukom uvedena javna nabava za sve robe/usluge, osim onih koje su sigurnosno takve naravi da bi postupak javne nabave mogao biti kontraproduktivan
 • Nema većih otvorenih sudskih sporova
  • U prvom stupnju spor s bivšim članom uprave riješen u korist CA – to je po vrijednosti bio najveći radni spor koji je društvo imalo
 • U prošle tri godine (2013, 2014, 2015) je nakon više godina gubitaka, CA poslovala s dobiti
 • Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d. od 9. listopada 2014.
 • Izvršen postupak izbora savjetnika – IFC kao vanjskog savjetnika sa značajnim iskustvom u spajanjima i preuzimanjima, postupcima restrukturiranja, pristupom relevantnim tržištima kapitala i potencijalnim investitorima. IFC kao dio Svjetske banke, odnosno međunarodne financijske institucije koje je RH država članica ne podliježe postupcima javne nabave.

 

U periodu od kraja 2015. godine i cijelu 2016. godinu, nije se događalo ništa.

 

Priča o 2016. godini

Sretnem gospodina Butkovića u Saboru,  kada je prvi puta postao ministar i zamolim da primi članove Nadzornog odbora CA Sinišu Petrovića, Darka Prebežca, Marka Lesića i Berislava Matijevića (čitatelje bloga molim da provjere njihove životopise i povezanost s trgovačkim pravom, zrakoplovstvom i financijama te da ih usporede sa životopisima sadašnjih članova) i da obrati veliku, veliku pozornost na CA, te da nastavi procese koji su započeli, jer je godišnja kontribucija CA hrvatskom gospodarstvu preko 600 milijuna kuna.

Zamolio sam da nastavi s:

 • Kontrolom djelovanja u skladu s postupkom restrukturiranja
 • Strateškim planiranjem organizacije načina poslovanja na principu profitnih centara (profitni centar redovito letenje, profitni centar sezonsko i čarter letenje i profitni centar tehnika i održavanje zrakoplova)
  • Zahtijeva računovodstveno praćenje, određivanje internih cijena i mjesta troškova i slično
 • Postupkom izbora strateškog partnera odnosno privatizacije – novi kapital je prijeko potrebna pretpostavka opstanka društva i njegovo razvoja
  • Pri odabiru strateškog partnera trebalo bi voditi računa o tome da, ako se želi osigurati dugoročan i održiv razvoj kompanije, partner bi poželjno trebao biti iz bazne industrije i/ili povezanih i ovisnih industrija;
  • Ključni razlog odabira ne bi smio biti samo kapital koji je partner spreman platiti nego dominantno sinergijski efekti koje bio on donio Croatia Airlinesu
 • Strategijom razvoja (dokument Strategija 2016 – 2020 (2017 – 2021) postoji kao nacrt, nije dovršen niti usvojen – obveza uprave da ga pripremi i da jasne odgovore na sljedeće izazove:
  • Pozicioniranje društva u uvjetima potpuno otvorenog tržišta
  • Obnova flote
  • Stvaranje novih proizvoda (rebranding)
  • Novi pristup marketingu i prodaji
  • Jačanje online prodaje
  • Dalje smanjivanje broja zaposlenih
 • Sklapanjem novog kolektivnog ugovora
  • Neodgovarajući ishod na teret društva može ugroziti krhke rezultate restrukturiranja
 • Sustavnim utvrđivanjem ključnih ciljeva poslovanja ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) kao temelja za isplatu plaće u varijabilnom dijelu (bonusa) upravi i ostalom ključnom managementu
 • Riješavanjem pitanja dugovanja poreza u SAD koji temeljem odluka ranijih uprava nije bio plaćan u razdoblju do srpnja 2013. godine; potencijalni rizik duga na teret društva temeljem prijave koju je CA podnijela američkim poreznim vlastima cca 10 milijuna USD
 • Obustavom gradnje poslovne zgrade CA
 • Razmatranjem pitanja rezervi za održavanje zrakoplova (maintenance reserves)
  • Za održavanje flote u vlasništvu CA nema akumuliranih novčanih sredstava jer je 2008. donesena odluka o smanjenju uplata za 50%, što je rezultiralo  potrošnjom do tada akumuliranih sredstava kroz godine, uz povremene doplate do ukupne vrijednosti radova. Iz tog razloga u nedostatku akumuliranih sredstava (MR) veliki radovi na motorima i zrakoplovima Croatia Airlines, plaćaju se po završenom radu iz tekućeg poslovanja kompanije; to se planira i za 2016.
  • Uplaćuje se redovno za sve zrakoplove i motore koji su u operativnom najmu, a prema uvjetima navedenim u ugovorima s vlasnicima
 • Razmatranjem prodaja slotova na Heathrowu, koja je uvrštena u Godišnji plan poslovanja za 2016. uz uvjet da može biti samo za posebnu namjenu (podmirenje poreznog duga u SAD, a ne za troškove održavanja)
 • Kadrovskim rješenjima – imenovanjem nove uprave – stranci po mogućnosti

 

Svoju molbu prema ministru Butkoviću smatrao sam dobrom gestom bivšeg ministra prema kolegi nasljedniku i upućivanjem na jedan dobro odrađen posao koji sam smatrao vrijednim nastaviti. Volio bih da sam na dolasku u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i ja čuo neke kvalitetne savjete od svojih prethodnika.

 

Ministar se oglušio. CA godinu dana nije bila nikakav predmet interesa resornog ministra niti pomoćnika ministra. Kraj 2016. godine dočekujemo s najavom prodaje slotova za Heathrow, vrijednog dijela tvrtke bez kojeg će teško biti naći kvalitetnog partnera za daljni razvoj poslovanja nacionalnog zrakoplovnog prijevoznika.

Dokle god ćemo funkcionirati na način da ne uvažavamo sugestije bivših kolega (neovisno o stranačkoj pripadnosti), nećemo biti u stanju štititi nacionalne interese. Što CA zasigurno jest. Šteta. Ostaje vidjeti hoće li ministar Butković sam pronaći rješenje za CA.