ZELENA ELEKTRIČNA ENERGIJA – ENERGETSKI SUVERENIZAM

Besplatna struja s vlastitog krova!

Svaka obiteljska kuća, stambena zgrada ili javna građevina može sama proizvoditi svoju električnu energiju, na vlastitom krovu. Sve što je za to potrebno su fotonaponske elektrane (solari) koji se postavljaju na krovu objekta i pripadajuća infrastruktura čiju će izgradnju financirati HEP. Vlasnici objekata otplaćivat će infrastrukturu ne novcem, nego proizvedenom električnom energijom, a nakon 7 godina sva oprema i proizvedena struja prelaze u vlasništvo građana.
Nakon toga, proizvedena struja građanima postaje potpuno besplatna, a višak električne energije otkupljivat će HEP.

HEP INVESTICIJE (DISTRIBUCIJA): ULAGANJE U INFRASTRUKTURU ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
Plan je sljedeći: HEP proizvodnja ulazi u zajednički poslovni pothvat (engl. joint venture) s hrvatskim proizvođačima opreme i projektantima te ubrzano radi na izgradnji prvenstveno fotonaponskih i vjetroelektrana. Manje fotonaponske elektrane na krovovima postojećih obiteljskih kuća, javnih građevina i stambenih zgrada se projektiraju i grade izvode tako da se postojećim vlasnicima (potrošačima električne energije) nudi njihovo izvođenje na otplatu. Vlasnici nekretnina iste otplaćuju kroz određeno vremensko razdoblje (odnosno, kroz utrošenu električnu energiju tijekom narednih cca 7 do 10 godina). Nakon isteka navedenog perioda, fotonaponske elektrane prelaze u vlasništvo vlasnika objekta.
Na ovaj način, pokrenule bi se investicije koje se otplaćuju iz ostvarenih ušteda u potrošnji odnosno iz troškova potrošnje električne energije (tzv. RWE model) od strane vlasnika objekta/građevine.

U drugoj varijanti modela, HEP u suradnji s (domaćom) industrijom kroz joint venture projekte investira u velika elektroenergetska postrojenja s proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije (FN elektrane i vjetroelektrane). Investicija bi bila primarno od HEP-a, ali i uz sudjelovanje domaćih mirovinskih fondova – izdavanjem obveznica ili kupnjom udjela u projektu bi se financirale investicije. Ulaskom mirovinskih fondova, koji prvenstveno nose financije, te domaćih proizvođača i HEP-a koji prvenstveno nose know-how i proizvode kao i tržišnu poziciju može se u relativno kratkom roku pokrenuti investicijski val. Za navedeno će biti potrebno izmijeniti i dopuniti regulativu pogotovo u dijelu ulaganja u ovakve projekte od strane mirovinskih fondova te u dijelu prostorno planske dokumentacije tako da se mapiraju područja na kojima je moguće graditi velike fotonaponske i vjetroelektrane (procijeniti potencijal i adekvatnost pozicija istih te po potrebi dodavanje novih površina).