PLAN OPORAVKA

Uvod Hrvatska je uz Grčku, europska država članica koja je dobila najviše sredstava iz Europskog fonda za oporavak i otpornost, kad se promatra udio sredstava koja su na raspolaganju u postocima BDP. Cijeli Fond iznosi oko 4 posto BDP-a Europske unije, a Hrvatska će dobiti oko 13 posto svojeg BDP-a...
Read More

ZELENA ELEKTRIČNA ENERGIJA – ENERGETSKI SUVERENIZAM

Besplatna struja s vlastitog krova! Svaka obiteljska kuća, stambena zgrada ili javna građevina može sama proizvoditi svoju električnu energiju, na vlastitom krovu. Sve što je za to potrebno su fotonaponske elektrane (solari) koji se postavljaju na krovu objekta i pripadajuća infrastruktura čiju će izgradnju financirati HEP. Vlasnici objekata otplaćivat će...
Read More

DIGITALNI SUVERENIZAM – BROADBAND INFRASTRUKTURA

Besplatni internet svima! Jedan od prvih preduvjeta da Hrvatska postane moderna i inovativna zemlja, da državna i lokalna uprava budu u službi građana, bez nepotrebne i skupe birokracije je izgradnja širokopojasne mreže koja će omogućiti brzu internetsku vezu svim građanima, javnim institucijama i poduzetnicima. Sva javna internet usluga (e-zdravstvo, e-školstvo,...
Read More

Jedan sasvim ozbiljan blog ili kako jamstva države koja nisu jamstva, postaju jamstva ili kako Eurostat činovnici uz pomoć domaćih Briselskih manekena tumače MGDD 2016

Hrvatski zavod za statistiku zaključio je da projekt koncesioniranja Zagrebačke zračne luke mora biti klasificiran kao on balance sheet transakcija.  Ja smatram da ne treba. Nakon detaljnog analiziranja  MGDD 2016 pravila mogu zaključiti: Projekt nije PPP (javno-privatno partrnersto) već koncesija; Koncesija je dana nakon natječaja; Koncesionar plaća fiksni i varijabilni...
Read More

Avionu CA, slomit ću ti krila, joj kad ti uhvatim CEO, što ne letiš već što si prodao slotove na Heathrow-u

„Država plaća koncesionaru što avioni ne lete“. „Država je već platila koncesionaru 20 milijuna kuna“. „Koncesionar nije izgradio podrum“, valjda za čuvanje onog finog  krumpira (populizam ili bolje rečeno nacionalsocijalizam na najjače). Koncesionar je do sada uplatio oko 120 milijuna kuna u državni proračun. Maknimo na stanu bukače i bukovače,...
Read More

Nešto o pregovorima s Francuzima, Nizozemskoj bolesti i gospodinu Petitu, bacanju papira i vremenu od travnja 2012. godine do prosinca 2013. godine.

Sredina je 2012. godine. Svaki dan novi je izazov jer se  otvaraju grijesi prethodnih razdoblja (HŽ, HAC, HP, ceste, CA). Počinjemo s restrukturiranjem poduzeća, štancamo zakone zbog skorog ulaska u EU, posebna pozornost traži se posebna pozornost kod izrade planova restrukturiranja zbog zaštite tržišnog nadmetanja, a državne kompanije, kao i...
Read More

Priča o populizmu, zastupničkom čitanju novina u autobusu, jednoj kruški i zaključku da li je ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb appendix ili annex, tj. slijepo crijevo ili prilog tj. dodatak

Ugovor o koncesiji nema 12 annex-a kako neke neuke osobe i/ili  populisti vole naglašavati, nego čak 30.  Što sada?, kada na početku bloga sve priznajem. Dakle, dragi moji populistički saborski kolege ne 12, nego 30 annexa. Ukrao sam, pogodovao sam, samo je pitanje što i kome. Jedinu stvar koju sam...
Read More

Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske   Pokrenut je Zaključkom Vlade RH od 17. siječnja 2013.; Glavni cilj Projekta je objedinjavanje i kvalitetnije upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (koja su do tada samostalno upravljala svjetlovodnom infrastrukturom u svojem vlasništvu); Projekt je usmjeren...
Read More