‘Petrov je lokalni aktivist koji nema …’ (Objava: 29.08.2016. | Večernji list )