Uredili 1,5 kilometar jedne od najprometnijih cesta (Objava: 28.10.2015 | Večernji List)